SMC Consulting Algemene Voorwaarden

Welkom bij  SMC Consulting! Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van onze software, inclusief alle gerelateerde websites, applicaties of diensten (gezamenlijk aangeduid als de "Software"). Door onze Software te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden, dus lees ze zorgvuldig door.

  1. Aanvaarding van voorwaarden

Door onze Software te openen of te gebruiken, verklaart u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Software.

  1. Licentie en intellectueel eigendom

A. Licentie: Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om onze Software te gebruiken voor uw persoonlijke of interne zakelijke doeleinden.

B. Intellectueel eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten op de Software, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten en handelsgeheimen, behoren toe aan ons of onze licentiegevers. U mag geen enkel deel van onze software kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of leasen, tenzij u uitdrukkelijk door ons bent geautoriseerd.

  1. Gebruikersaccounts

A. Account aanmaken: om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Software, moet u mogelijk een gebruikersaccount aanmaken. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces en om uw accountgegevens up-to-date te houden.

B. Accountbeveiliging: U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van uw account en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Breng ons onmiddellijk op de hoogte als u ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw account vermoedt.

  1. Verboden gedrag

U stemt ermee in geen van de volgende activiteiten te ondernemen:

A. Overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving.
B. De integriteit of prestaties van de Software verstoren of verstoren.
C. Het uploaden, verzenden of verspreiden van schadelijke, inbreukmakende of onwettige inhoud.
D. Reverse engineering, decompilatie of demontage van de Software.
e. Toegang tot of gebruik van de Software voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

  1. Privacy

We respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Lees ons privacybeleid om te begrijpen hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven wanneer u onze software gebruikt.

  1. Afwijzing van garanties

A. De Software wordt geleverd op basis van "as is" en "as available", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. We garanderen niet dat de Software foutloos, ononderbroken of veilig zal zijn.

B. We wijzen alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Software, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

  1. Wijzigingen in de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Alle wijzigingen worden van kracht na het plaatsen van de herziene voorwaarden op onze website of in de software. Als u de Software blijft gebruiken na de wijzigingen, geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.

  1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Europese Unie. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de Europese Unie.

  1. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en SMC Consulting met betrekking tot uw gebruik van de Software en vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via legal@smc.consulting