Wat is SIEM en waarom is het zo belangrijk?

Cyberaanvallen komen steeds vaker voor, met een ernstige IT-inbreuk die om de dag de krantenkoppen haalt. Aanvallers zijn voortdurend op zoek naar hiaten in IT-systemen, applicaties en hardware. Een van de belangrijkste beveiligingsbenaderingen om aanvallen te voorkomen en te bestrijden, is om beveiligingsgebeurtenissen in realtime te identificeren en erop te reageren om de schade te minimaliseren. Met Security Information and Event Management Software (SIEM) kunnen beveiligingsteams in realtime op de hoogte blijven van beveiligingswaarschuwingen. In dit artikel zullen we definiëren wat een SIEM-oplossing is, het belang en de voordelen ervan. Vervolgens presenteren we u een overzicht van topleveranciers om u te helpen bij het kiezen van de juiste SIEM-oplossing voor uw organisatie.

SIEM Overzicht

Security Information and Event Management (SIEM) is beveiligingssoftware die beveiligingsgegevens uit verschillende bronnen verzamelt en beveiligingswaarschuwingen in bijna realtime categoriseert en analyseert. SIEM combineert beheer van beveiligingsinformatie - dat wil zeggen langdurige opslag, analyse en rapportage van loggegevens - met beheer van beveiligingsgebeurtenissen, dat het systeem in realtime bewaakt, gebeurtenissen correleert en waarschuwingen genereert.

Het platform gebruikt correlatieregels en statistische algoritmen om bruikbare informatie uit gebeurtenissen en logboekvermeldingen te halen. De belangrijkste kenmerken van een SIEM-beveiligingsoplossing zijn:

 • Zichtbaarheid in bijna realtime: Gebruikt visuele consoles als dashboards om een ​​algemeen overzicht van het beveiligingssysteem te bieden.
 • Gegevensconsolidatie: Beheert loggebeurtenissen van gegevensstreaming vanuit verschillende bronnen.
 • Correlatie van gebeurtenissen: Gebruikt Booleaanse logische regels om context en intelligentie toe te voegen aan onbewerkte gegevens.
 • Geautomatiseerde waarschuwingen voor beveiligingsgebeurtenissen: Analyseert indicatoren van compromissen en stuurt waarschuwingen, waarbij problemen in realtime worden gemeld.

Waarom is het zo belangrijk?

De reden dat een organisatie een SIEM-oplossing nodig heeft om de systemen te monitoren en verdachte activiteiten te rapporteren, is dat de hoeveelheid data die een gemiddelde organisatie tegenwoordig genereert te veel is om handmatig te verwerken.

Gartner beschouwt een SIEM-systeem bijvoorbeeld als klein als het tot 300 gebeurtenisbronnen heeft, met gebeurtenissen die 1,500 gebeurtenissen per seconde genereren. Grote SIEM's verwerken duizenden evenementbronnen en genereren meer dan 25,000 evenementen per seconde. Het belangrijkste vermogen van een SIEM is om door alle gegevens te filteren en prioriteit te geven aan waarschuwingen over beveiligingsproblemen, waardoor de beveiliging beter beheersbaar wordt.

Logboekbeheer vormt de kern van SIEM-functies; hoe meer gediversifieerde soorten logs uit meer verschillende bronnen het SIEM-systeem voeden, hoe meer het bruikbare rapporten genereert. Deze mogelijkheid stelt SIEM in staat om relevante gebeurtenissen te correleren door logboeken van verschillende bronnen te vergelijken met correlatieregels.

Dit zijn drie van de belangrijkste redenen waarom organisaties een SIEM-oplossing nodig hebben:

 1. Incidenten detecteren

Een SIEM-oplossing detecteert incidenten die anders onopgemerkt kunnen blijven. Deze technologie analyseert de logboekvermeldingen om indicatoren van kwaadaardige activiteiten te detecteren. Omdat het bovendien gebeurtenissen verzamelt van alle bronnen in het netwerk, kan het systeem de aanvalstijdlijn reconstrueren om de aard en impact ervan te helpen bepalen. Het platform geeft aanbevelingen door aan beveiligingscontroles, bijvoorbeeld door een firewall te sturen om de schadelijke inhoud te blokkeren.

 1. Naleving van voorschriften
  Bedrijven gebruiken SIEM om aan de compliancevereisten te voldoen door rapporten te genereren die alle geregistreerde beveiligingsgebeurtenissen uit deze bronnen behandelen. Zonder een SIEM moet een organisatie handmatig loggegevens ophalen en de rapporten samenstellen.
 2. Incident Management

Een SIEM verbetert het incidentbeheer door het beveiligingsteam in staat te stellen de route van een aanval over het netwerk te identificeren, de gecompromitteerde bronnen te identificeren en de geautomatiseerde mechanismen te bieden om de lopende aanvallen te stoppen.

Best practices voor succesvolle SIEM-implementatie

 1. Stel het toepassingsgebied en de vereisten vast

Weet precies welke activiteiten en logboeken u door uw SIEM wilt laten bewaken. Dit omvat het kiezen of u uw SIEM wilt implementeren als lokale software of als gehoste of beheerde service.

Vervolgens moet u een duidelijk beeld krijgen van de vereisten voor uw SIEM, inclusief de use-cases voor uw specifieke branche. Bovendien moet u kennis nemen van de compliancevereisten en deze vergelijken met de kandidaat-SIEM-oplossingen die u overweegt. Sommige leveranciers bieden ingebouwde functies die specifieke nalevingsvereisten ondersteunen, waaronder auditing.

 1. Correlatieregels aanpassen

De kernwaarde van SIEM komt voort uit het toepassen van correlatieregels die beveiligingsgebeurtenissen kunnen markeren die anders onopgemerkt blijven. Bijvoorbeeld een correlatieregel die zegt dat als er meerdere mislukte aanmeldingen zijn vanaf hetzelfde IP-adres in een bepaald tijdsbestek gevolgd door een succesvolle aanmelding, er mogelijk een brute force-aanval bezig is. Hoewel SIEM-software wordt geleverd met een eigen set ingebouwde regels, kunt u deze aanpassen aan uw behoeften door valse positieven te verwijderen of nieuwe regels te maken.

 1. Doe eerst een testrun

Een pilot-run in een deel van de infrastructuur is een goede manier om de nieuwe implementatie te testen. Deze fase biedt het proof of concept en de potentiële ROI voor het systeem. Het is echter belangrijk dat deze testsubset de bredere systeemcontext vertegenwoordigt om fouten en kwetsbaarheden in beveiligingsbeleid te kunnen identificeren.

Verzamel tijdens deze testrun zoveel mogelijk gegevens om een ​​duidelijk beeld te krijgen van hoe het systeem zou werken. Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om gegevens uit elke bron binnen de organisatie te verzamelen. In dit geval moet u prioriteit geven aan secties die betrekking hebben op de kritieke systemen en gevoelige gegevens.

 1. Zorg voor een Incident Response Plan

Een SIEM biedt bijna realtime monitoring en waarschuwingen voor detectie van IT-bedreigingen, waardoor snel kan worden gereageerd op een groot aantal beveiligingsgebeurtenissen. De organisatie moet echter gebruikmaken van SIEM-functies door een gedetailleerd, praktisch Incident Response Plan te implementeren.

Dit uitgebreide protocol moet betrekking hebben op zaken als het verdelen van de verantwoordelijkheden en taken in het geval van een datalek of aanval, het prioriteren en documenteren van het evenement en het delegeren van wie verantwoordelijk is voor het communiceren van de inbreuk aan belanghebbenden en relevante autoriteiten. Een goed opgesteld incidentresponsplan biedt de exacte stappen en richtlijnen die de beveiligingsteams moeten volgen wanneer een aanval plaatsvindt, wat tijd bespaart en fouten als gevolg van ad-hocreacties minimaliseert.

 1. Update uw SIEM-systeem continu

Aangezien aanvallers hun methoden en technieken voortdurend verbeteren, moet de SIEM een stap voor blijven. U moet uw SIEM periodiek testen, potentiële aanvallen modelleren en de SIEM-reactie evalueren. Het simuleren van aanvallen kan u helpen de SIEM-configuratie te verfijnen door de correlatieregels, het beleid en de procedures aan te passen om kwaadwillende aanvallers voor te blijven.

Laatste overwegingen

Het installeren van SIEM-software is een van de meest effectieve manieren om beveiligingsincidenten te voorkomen, bedreigingen in bijna realtime te detecteren en uw organisatie te helpen aan de regelgeving te voldoen. Door de hierboven beschreven praktijken te volgen en de juiste leverancier voor uw bedrijf te kiezen, kunt u zorgen voor een vlotte implementatie van een SIEM-oplossing.